תכנית הכנס

מצורפים התכנית המלאה של הכנס ולוח הזמנים

ב

The 4th European DvT Conference  

March 11-13, 2021

Playing Fusion… blending the unexpected

The Old City of Akko – ISRAEL

Contact Us

© 2019 by DVT Israel.